петак, 30. септембар 2016.

OSMOSMERKA

Iz "Osmosmerke" broj 235 koja izlazi sledeće nedelje.

NACRTANE ZAGONETKE - 235

Pronađite 12 sitnih razlika.

SLOVNI REBUS - 102

Voli slatkiše: 1, 5, 2, 1, 1, 3, 1 = 8, 2, 4.

"ALO" I "BLIC" - DANAS I SUTRA

Petak, 30. septembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Rešada Besničanina.
Dnevni list "Alo": skandinavka Voje Dodevskog, bela ukrštenica Voje Dodevskog.

Subota, 1. oktobar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Saše Čolakovića.
Dnevni list "Alo": skandinavka Dragana Lojanice, magični kvadrat 7x7 Radomira Matića i  dva rebusa Miroslava Cvetkovića.

Svoje objavljene radove u PDF formatu možete dobiti imejlom. Dovoljno je navesti datum i list u kome je traženi enigmatski prilog objavljen. Skandinavke ćete dobiti bez fotografije jer ih tako pripremam i šaljem, a redakcija ubacuje odgovarajuću iz svoje arhive.

четвртак, 29. септембар 2016.

DANAŠNJI "ALO"

Objavljeno sa drugom fotografijom.

NACRTANE ZAGONETKE - 234

Pronađite dva ista crteža.

SLOVNI REBUS - 101

Kolovođe divovi: 8, 1, 5, 1, 1 = 6, 4, 6.

"ALO" I "BLIC" - DANAS I SUTRA

Četvrtak, 29. septembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Miroslava Cvetkovića.
Dnevni list "Alo": skandinavka Miroslava Cvetkovića, osmosmerka Saše Čolakovića i anagram u stihu Momira Paunovića.

Petak, 30. septembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Rešada Besničanina.
Dnevni list "Alo": skandinavka Voje Dodevskog, bela ukrštenica Voje Dodevskog.

Svoje objavljene radove u PDF formatu možete dobiti imejlom. Dovoljno je navesti datum i list u kome je traženi enigmatski prilog objavljen. Skandinavke ćete dobiti bez fotografije jer ih tako pripremam i šaljem, a redakcija ubacuje odgovarajuću iz svoje arhive.

среда, 28. септембар 2016.

SUTRAŠNJI "BLIC"


DANAŠNJI "ALO"


SLOVNI REBUS - 100

Kućni video: 1, 6, 1, 1, 3, 1 = 3, 4, 6.

"ALO" I "BLIC" - DANAS I SUTRA

Sreda, 28. septembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Voje Dodevskog.
Dnevni list "Alo": skandinavka Rešada Besničanina, ukrštene reči Rešada Besničanina.

Četvrtak, 29. septembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Miroslava Cvetkovića.
Dnevni list "Alo": skandinavka Miroslava Cvetkovića, osmosmerka Saše Čolakovića i anagram u stihu Momira Paunovića.

Svoje objavljene radove u PDF formatu možete dobiti imejlom. Dovoljno je navesti datum i list u kome je traženi enigmatski prilog objavljen. Skandinavke ćete dobiti bez fotografije jer ih tako pripremam i šaljem, a redakcija ubacuje odgovarajuću iz svoje arhive.

уторак, 27. септембар 2016.

ASOCIJACIJE


"PESMA SA PORUKOM"

Pesma sa porukom

Kol'ko-tol'ko, više-manje
tu i tamo, isto sranje,
gore-dole, stane-krene
tuti-fruti, đene-đene.

Ovo-ono, ili-ili,
pata karte, gili-gili
krivo-pravo, živo-zdravo
alo, alo, makar malo

Čile-mile, sakri' bruku,
aman-zaman, lele-kuku,
hokus-pokus, trange-frange
čika-čaka- činge-čange.

Krca, krca nova kola,
fifti-fifti, zbrda-zdola,
pusti brigu, cigu-ligu,
opa' bato, ništa zato.

Mortus pijan, kako kada,
tata-mata, šaka jada,
ćeten-alva, pera ždera,
baba-sera, alal vera!

Mnogo interesantnih i u ukrštenicama upotrebljivih pojmova na jednom mestu.

Ovde možete čuti PESMU SA PORUKOM

SLOVNI REBUS - 99

Španac - trezvenjak: 1, 7, 3, 2, 2, 1, 2, 1 = 5, 6, 4, 4.

"ALO" I "BLIC" - DANAS I SUTRA

Utorak, 27. septembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Dragana Lojanice.
Dnevni list "Alo": skandinavka Saše Čolakovića, magični kvadrat 7x7 Voje Dodevskog i dva rebuca Momira Vučenovića.

Sreda, 28. septembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Voje Dodevskog.
Dnevni list "Alo": skandinavka Rešada Besničanina, ukrštene reči Rešada Besničanina.

Svoje objavljene radove u PDF formatu možete dobiti imejlom. Dovoljno je navesti datum i list u kome je traženi enigmatski prilog objavljen. Skandinavke ćete dobiti bez fotografije jer ih tako pripremam i šaljem, a redakcija ubacuje odgovarajuću iz svoje arhive.

понедељак, 26. септембар 2016.

IZ OKTOBARSKE "OSMOSMERKE"


NACRTANE ZAGONETKE - 233

U kom stanu živi čovek koji upravo izlazi iz zgrade?
("La Settimana Enigmistica" 4409 od 22. septembra 2016. godine).

SLOVNI REBUS - 98

Jabuke sa olimpijske planine: 5, 3, 1, 2, 4, 2 = 1, 6, 6, 4.

"ALO" I "BLIC" - DANAS I SUTRA

Ponedeljak, 26. septembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Rešada Besničanina.
Dnevni list "Alo": skandinavka Krste Ivanova, Bela ukrštenica Marjana Radakovića.

Utorak, 27. septembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Dragana Lojanice.
Dnevni list "Alo": skandinavka Saše Čolakovića, magični kvadrat 7x7 Voje Dodevskog i dva rebuca Momira Vučenovića.

Svoje objavljene radove u PDF formatu možete dobiti imejlom. Dovoljno je navesti datum i list u kome je traženi enigmatski prilog objavljen. Skandinavke ćete dobiti bez fotografije jer ih tako pripremam i šaljem, a redakcija ubacuje odgovarajuću iz svoje arhive.

петак, 23. септембар 2016.

POPODNEVNI REBUS - 293

Problemi glumice Anderson: 1, 6, 7 = 5, 5, 4.

NACRTANE ZAGONETKE - 231

Spojite redom tačke obeležene brojevima.

OBRTALJKA


"BLIC", "ALO" I "ALO RAZBIBRIGA" - NAREDNA TRI DANA

Petak, 23. septembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Rešada Besničanina.
Dnevni list "Alo": skandinavka Karla Wereba, ukrštene reči Voje Dodevskog.

Subota, 24. septembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Sasa Čolaković.
Dnevni list "Alo": skandinavka Miroslava Cvetkovića, osmosmerka Danice Stojimirović, anagram u stihu Nikole ČD Pešića.

Nedelja, 25. septembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Rešad Besničanin.
Dnevni list "Alo" - nedeljni dodatak "Alo razbibriga": skandinavka Voje Dodevskog, kvadrat 7x7 Momira Paunovića, jedan anagram Radenka Rakovića, dva anagrama Nikole ČD Pešića, ispunjaljka Marjana Radakovića, rebus Miroslava Cvetkovića, klasična ukrštenica Rešada Besničanina, mozaička ukrštenica Miroslava Cvetkovića, dva rebusa Miroslava Cvetkovića, skandinavka duplerica Saše Čolakovića, bela ukrštenica Voje Dodevskog i osmosmerka Radomira Matića.

Svoje objavljene radove u PDF formatu možete dobiti imejlom. Dovoljno je navesti datum i list u kome je traženi enigmatski prilog objavljen. Skandinavke ćete dobiti bez fotografije jer ih tako pripremam i šaljem, a redakcija ubacuje odgovarajuću iz svoje arhive.

четвртак, 22. септембар 2016.

POPODNEVNI REBUS - 292

Prelep auto: 1, 5, 4 = 4, 6.

NACRTANE ZAGONETKE - 230

Pronađite 12 razlika.

SLOVNI REBUS - 96

Prijatelj stanovnika sultanata: 2, 8, 1, 2, 1, 1 = 8, 7.

"ALO" I "BLIC" - DANAS I SUTRA

Četvrtak, 22. septembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Karla Wereba.
Dnevni list "Alo": skandinavka Voje Dodevskog, kvadrat 7x7 Miroslava Cvetkovića i po jedan rebus Raše Stanojevića i Živote Petkovića.

Petak, 23. septembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Rešada Besničanina.
Dnevni list "Alo": skandinavka Karla Wereba, ukrštene reči Voje Dodevskog.

Svoje objavljene radove u PDF formatu možete dobiti imejlom. Dovoljno je navesti datum i list u kome je traženi enigmatski prilog objavljen. Skandinavke ćete dobiti bez fotografije jer ih tako pripremam i šaljem, a redakcija ubacuje odgovarajuću iz svoje arhive.

среда, 21. септембар 2016.

POPODNEVNI REBUS - 291

Opasna žena: 3, 4, 3, 4, 3 = 5, 6, 6.

NACRTANE ZAGONETKE - 229

Zamenite crteže ciframa (isti crtež - ista cifra), pa ćete dobiti ispravne jednačine.

KVADRAT 7x7


"ALO" I "BLIC" - DANAS I SUTRA

Sreda, 21. septembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Saše Čolakovića.
Dnevni list "Alo": skandinavka Dragana Lojanice, bela ukrštenica Dragana Matovića.

Četvrtak, 22. septembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Karla Wereba.
Dnevni list "Alo": skandinavka Voje Dodevskog, kvadrat 7x7 Miroslava Cvetkovića i po jedan rebus Raše Stanojevića i Živote Petkovića.

Svoje objavljene radove u PDF formatu možete dobiti imejlom. Dovoljno je navesti datum i list u kome je traženi enigmatski prilog objavljen. Skandinavke ćete dobiti bez fotografije jer ih tako pripremam i šaljem, a redakcija ubacuje odgovarajuću iz svoje arhive.

уторак, 20. септембар 2016.

DANAŠNJI "BLIC"

Objavljeno sa drugom fotografijom.

DANAŠNJI "SRPSKI TELEGRAF"

(Uklonjena su rešenja)

SLOVNI REBUS - 95

Daj novac vajaru: 7, 4, 1, 1, 1, 1 = 5, 4, 6.

"ALO" I "BLIC" - DANAS I SUTRA

Utorak, 20. septembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Miroslava Cvetkovića.
Dnevni list "Alo": skandinavka Rešada Besničanina, ukrštene reči Saše Čolakovića.

Sreda, 21. septembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Saše Čolakovića.
Dnevni list "Alo": skandinavka Dragana Lojanice, bela ukrštenica Dragana Matovića.

Svoje objavljene radove u PDF formatu možete dobiti imejlom. Dovoljno je navesti datum i list u kome je traženi enigmatski prilog objavljen. Skandinavke ćete dobiti bez fotografije jer ih tako pripremam i šaljem, a redakcija ubacuje odgovarajuću iz svoje arhive.

понедељак, 19. септембар 2016.

BAJAGA I... IMENJAK I PREZIMENJAK

 
Moj (malo) poznatiji imenjak i prezimenjak i njegov (mnogo) poznatiji šef orkestra noćas na "Nisomniji" u Niškoj tvrđavi. Foto: Vukan Milojević.

DANAŠNJI "SRPSKI TELEGRAF"

Objavljeno sa drugom fotografijom.

ANAGRAM U PODNE - 348

Dvostruki etimološki anagram.

KVADRAT 7x7


"ALO" I "BLIC" - DANAS I SUTRA

Ponedeljak, 19. septembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Voje Dodevskog.
Dnevni list "Alo": skandinavka Saše Čolakovića, osmosmerka Marjana Radakovića i anagram u stihu Momira Paunovića.

Utorak, 20. septembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Miroslava Cvetkovića.
Dnevni list "Alo": skandinavka Rešada Besničanina, ukrštene reči Saše Čolakovića.

Svoje objavljene radove u PDF formatu možete dobiti imejlom. Dovoljno je navesti datum i list u kome je traženi enigmatski prilog objavljen. Skandinavke ćete dobiti bez fotografije jer ih tako pripremam i šaljem, a redakcija ubacuje odgovarajuću iz svoje arhive.