среда, 27. децембар 2023.

OD NENETA


Danas mi je stigla pošiljka od kolege Nedjeljka Nedića: njegova knjiga "Fraper iz Črnkovaca" i knjiga kolege Aljoše Vukovića "Krila mozga". Hvala!

субота, 23. децембар 2023.

четвртак, 21. децембар 2023.

FOTO-ALBUM - 1411


Sa Nikolom Neškovićem, čovekom koji je pre 30 godina stvorio "Slagalicu".

ANAGRAM U PODNE - 1238

АУТОПЛАКЕТА

 


   Ја, Крста и Иванов, нас тројица из породице Иванов у Бору, одлучили смо да установимо плакету са ликом Крсте Иванова као награду за изванредне резултате и дела у дружењу, пријатељству, достојанственом опхођењу, сарадњи на свим пољима, а посебно на енигматским, са породицама наших рођака, са колегама енигматама и драгим пријатељима. 

   Плакета са ликом Крсте Иванова настала је по идеји Иване Миланов, мaстeр студeнта нa Фaкултeту примeњeних умeтнoсти у Бeoгрaду нa смeру Примeњeнoг вajaрствa, драга рођака по два слова и то ОВ, додата на именима дедова, Иван и Милан, а пореклом из Српске Црње. Иначе, Ивана је вeлики oбoжaвaлaц eнигмaтикe и „Политикине ЕНИГМАТИКЕ“, а пoгoтoвo уживa у скaндинaвкaмa, како је рекла „кoje пишe гoспoдин Крстa Ивaнoв“ збoг чeгa ми је кao знaк зaхвaлнoсти нaпрaвилa мaли пoклoн у виду плaкeтe сa мојим ликoм и други примерак доставила. Хвала јој. 

   Радови вајарке Иване, а међу њима и плакета биће излoжeни нa биjeнaлу мeдaљa и плaкeтa у Пaнчeву. За излагање плакете јавила ми, ја сам то прихватио уз велику захвалност. Излoжба је отворена у Пaнчeву 15. дeцeмбрa у 18:00 часова у Грaдскoj библиoтeци. Сама плакета је од ливеног полиестера, патинирана акрилом и пречника је 15 cm. Прилажем пар снимака са самог отварања бијенала.

  За узврат, младој уметници – вајарки, а што би друго поклонио, него скандинавку са њеним именом и презименом и називом њене уметности. Одушевљена! Сканадинавка је достављена главном и одговорном уреднику са надом да ће ускоро бити објављена у њеном омиљеном листу „ЕНИГМАТИКА“.

Крста Иванов

субота, 9. децембар 2023.

IN MEMORIAM


BLAZIRANO, GINEKOLOG, EKONOMIJA, ŽIRO-RAČUN, IVAN KLAJN, KLAVIKORD, MONOLITNO, NOVI TALAS, OTKUPNINA, OČARANOST, PALINDROM, POVIJARAC, PRISOJNIK, PROVIJANT, TRIJENALE, UVAŽENOST, HINDUIZAM, DŽUN ALISON.
Od navedenih devetoslovnih pojmova i imena i prezimena preminulog američkog glumca sa slike (tri puta!), sastavite tri magična štita 7x9.

ANAGRAM U PODNE - 1233

уторак, 5. децембар 2023.