недеља, 27. август 2023.

DEVETI ROĐENDAN

 Na današnji dan počeo je život ovog bloga. Idemo dalje!

уторак, 22. август 2023.

понедељак, 14. август 2023.

ODMOR

Za dve nedelje će se navršiti devet punih godina od prve objave na ovom blogu. Do sada nisam pravio pauze, pa reših da to učinim prvi put.Odmorite se malo od mene. Pozdrav!

четвртак, 10. август 2023.

ГОДИШЊА СКУПШТИНА ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Е Н И Г М А Т С К И   С А В Е З   С Р Б И Ј Е

22410 Пећинци, Слободана Бајића 1,
Културни центар Пећинци (седиште код АПР – а),
Жиро – рачун код ОТП банке, Београд – пословница Пећинци:
325 – 9500600039099 – 26, Матични број: 07453337, ПИБ: 102597970.
Председник: Владимир Шарић, 22310 Шимановци, Прховачка 2,
телефони: 022/480 – 211; 065/9999 – 212,
E – mail: vlagor5149@gmail.com; Web Site: www.ess.org.rs   

ГОДИШЊА СКУПШТИНА  ЕСС ЕНИГМАТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

Пећинци/Шимановци, 10. август 2023.
 
Е   Н  И  Г  М  О  И  Н  Ф  О  Р  М  А  Т  О  Р,    број 9/2023.

ЧЛАНОВИМА ПРЕДСЕДНИШТВА ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ, ЧЛАНОВИМА ЕНИГМАТСКИХ КЛУБОВА, СЕКЦИЈА И ПОЈЕДИНАЧНИМ ЧЛАНОВИМА, ЕНИГМАТСКОЈ ЈАВНОСТИ

ГОДИШЊА СКУПШТИНА ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

У Каћу – у угоститељском објекту «Оморика» – одржаће се (за време 22. Сусрета енигмата Србије) годишња Скупштина Енигматског савеза Србије 25. августа 2023. године са почетком у 21,00 час.

Предлог ДНЕВНОГ РЕДА:

1. Избор Радног председништва, записничара и оверача записника,
2. Утврђивање дневног реда и кворума за рад,
3. Одавање поште преминулим енигматима у периоду између две Скупштине,
4. Извештај о раду за претходни период,
5. Финансијски извештај за претходни период, 
6. Разматрање измена Статута Енигматског савеза Србије,
7. Разно.

Обавештавајући вас о одржавању годишње Скупштине Енигматског савеза Србије и у нади да ћете присуствовати овом скупу срдачно вас поздрављам.

Председник Енигматског савеза Србије
Владимир Шарић

ПОПОДНЕВНИ РЕБУС - 2343


Један од три ребуса које сам послао на такмичење (4. отворено првенство Србије у састављању загонетака - треће коло): 4, 5, 4, 1, 4, 1, 6 = 6, 4, 6, 9.

ANAGRAM U PODNE - 1222

MAGIČNI KVADRAT 7x7

MINI ČVOR 287

уторак, 8. август 2023.