четвртак, 10. август 2023.

ГОДИШЊА СКУПШТИНА ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Е Н И Г М А Т С К И   С А В Е З   С Р Б И Ј Е

22410 Пећинци, Слободана Бајића 1,
Културни центар Пећинци (седиште код АПР – а),
Жиро – рачун код ОТП банке, Београд – пословница Пећинци:
325 – 9500600039099 – 26, Матични број: 07453337, ПИБ: 102597970.
Председник: Владимир Шарић, 22310 Шимановци, Прховачка 2,
телефони: 022/480 – 211; 065/9999 – 212,
E – mail: vlagor5149@gmail.com; Web Site: www.ess.org.rs   

ГОДИШЊА СКУПШТИНА  ЕСС ЕНИГМАТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

Пећинци/Шимановци, 10. август 2023.
 
Е   Н  И  Г  М  О  И  Н  Ф  О  Р  М  А  Т  О  Р,    број 9/2023.

ЧЛАНОВИМА ПРЕДСЕДНИШТВА ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ, ЧЛАНОВИМА ЕНИГМАТСКИХ КЛУБОВА, СЕКЦИЈА И ПОЈЕДИНАЧНИМ ЧЛАНОВИМА, ЕНИГМАТСКОЈ ЈАВНОСТИ

ГОДИШЊА СКУПШТИНА ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

У Каћу – у угоститељском објекту «Оморика» – одржаће се (за време 22. Сусрета енигмата Србије) годишња Скупштина Енигматског савеза Србије 25. августа 2023. године са почетком у 21,00 час.

Предлог ДНЕВНОГ РЕДА:

1. Избор Радног председништва, записничара и оверача записника,
2. Утврђивање дневног реда и кворума за рад,
3. Одавање поште преминулим енигматима у периоду између две Скупштине,
4. Извештај о раду за претходни период,
5. Финансијски извештај за претходни период, 
6. Разматрање измена Статута Енигматског савеза Србије,
7. Разно.

Обавештавајући вас о одржавању годишње Скупштине Енигматског савеза Србије и у нади да ћете присуствовати овом скупу срдачно вас поздрављам.

Председник Енигматског савеза Србије
Владимир Шарић

Нема коментара:

Постави коментар