среда, 30. новембар 2016.

DECEMBARSKA "OSMOSMERKA"

U prodaji je najnoviji, decembarski broj "Osmosmerke" (237), jedan od retkih enigmatskih listova u Srbiji koji izlazi duže od dvadeset godina.

SLOVNI REBUS - 128

Crtani roman o novcu: 1, 3, 8, 3, 2, 2 = 5, 1, 4, 5, 4.

"ALO" I "BLIC" - DANAS I SUTRA

Sreda, 30. novembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Miroslava Cvetkovića.
Dnevni list "Alo": skandinavka Dragana Lojanice i bela ukrštenica Gorana Topličevića.

Četvrtak, 1. decembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Voje Dodevskog.
Dnevni list "Alo": skandinavka Krste Ivanova, kvadrat 7x7 Dragana Lojanice i dva rebusa Branislava Nikića.

Svoje objavljene radove u PDF formatu možete dobiti imejlom. Dovoljno je navesti datum i list u kome je traženi enigmatski prilog objavljen. Skandinavke ćete dobiti bez fotografije jer ih tako pripremam i šaljem, a redakcija ubacuje odgovarajuću iz svoje arhive.

уторак, 29. новембар 2016.

JUČERAŠNJI "ALO"

Objavljeno sa drugom fotografijom.

KONJIĆEVI SKOKOVI


"ALO" I "BLIC" - DANAS I SUTRA

Utorak, 29. novembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Gorana Topličevića.
Dnevni list "Alo": skandinavka Saše Čolakovića, osmosmerka Danice Stojimirović i anagram u stihu Nikole ČD Pešića.

Sreda, 30. novembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Miroslava Cvetkovića.
Dnevni list "Alo": skandinavka Dragana Lojanice i bela ukrštenica Gorana Topličevića.

Svoje objavljene radove u PDF formatu možete dobiti imejlom. Dovoljno je navesti datum i list u kome je traženi enigmatski prilog objavljen. Skandinavke ćete dobiti bez fotografije jer ih tako pripremam i šaljem, a redakcija ubacuje odgovarajuću iz svoje arhive.

понедељак, 28. новембар 2016.

JUČERAŠNJA "ALO RAZBIBRIGA"


SLOVNI REBUS - 127

Čistoća je pola zdravlja: 2, 2, 5, 1, 1 = 4, 2, 5.

"ALO" I "BLIC" - DANAS I SUTRA

Ponedeljak, 28. novembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Saše Čolakovića.
Dnevni list "Alo": skandinavka Miroslava Cvetkovića i ukrštene reči Voje Dodevskog.

Utorak, 29. novembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Gorana Topličevića.
Dnevni list "Alo": skandinavka Saše Čolakovića, osmosmerka Danice Stojimirović i anagram u stihu Nikole ČD Pešića.

Svoje objavljene radove u PDF formatu možete dobiti imejlom. Dovoljno je navesti datum i list u kome je traženi enigmatski prilog objavljen. Skandinavke ćete dobiti bez fotografije jer ih tako pripremam i šaljem, a redakcija ubacuje odgovarajuću iz svoje arhive.

недеља, 27. новембар 2016.

PRE 24 GODINE

Na današnji dan 1992. godine na kioscima je osvanuo prvi enigmatski list u Srbiji (država u kojoj smo tada živeli zvala se Savezna Republika Jugoslavija!) u kome su objavljivane samo osmosmerke i prvi od petnaesetak listova i enigmatskih podlistaka koji sam do sada uređivao - "OSMOSMERKA". U impresumu je pisalo: Osmosmerka - specijalno izdanje Eureke. Izlazi svakog drugog petka. Izdavač DEČJE NOVINE, 32300 Gornji Milanovac, Tihomira Matijevića 4... Direktor Miroslav Petrović. Glavni urednik Dečjih novina Srećko Jovanović. Odgovorni urednik Stanija-Cica Petković. Urednik Miroslav Cvetković...
List je štampan ćirilicom, u dve boje, na formatu B-2 koji je sklopljen na format B-5, kao što je nekada izgledao "Skandi Čvor" (nije sečen!). Cena prva dva broja je iznosila 500 dinara, naredna tri su koštala 700, a šesti (poslednji u ovom obliku i formatu) - 4500 dinara. Prvih pet brojeva je izašlo u najavljenom razmaku od 14 dana, a šesti tek nakom 35 dana - 26. februara 1993. godine. Tada je došlo do "kraće" pauze od četrnaest meseci, a broj sedam se pojavio u prodaji maja 1994. godine. Format je ostao isti - B-5, ali je list sada imao 32 strane na novinskom papiru u dvobojnoj štampi i korice u koloru (spolja) i dvobojnoj štampi unutra. Od osmog broja je objavljivana po jedna skandinavka, a od desetog i po koja bela ukrštenica, mozaička ukrštenica, ispunjaljka... Osmi broj je izašao jula, deveti septembra, deseti novembra, jedanaesti decembra te, 1994. godine, a poslednji, dvanaesti, februara naredne godine. Cena brojeva od 7 do 11 je bila 1,50 dinara, a poslednji, dvanaesti je koštao 2 dinara. Prvih šest brojeva je odštampala štamparija "Dečjih novina", sedmi broj je štampan u "Forumu", osmi u "Litopapiru", a od devetog do dvanaestog štampanje je obavljeno u novosadskom "Dnevniku". Iako je list (u dva oblika) izlazio u, čak četiri kalendarske godine, izašlo je samo 12 brojeva.

Devet meseci nakon prestanka izlaženja "Osmosmerke" pojavila se "My Love Osmosmerka" u izdanju ITP "Vukadin" (Beograd) koja je, opet pod imenom "Osmosmerka" nastavila da izlazi kao izdanje ITP "Una Press" (do pre dva meseca), a danas izlazi kao izdanje firme "BGD PRESS" (za nekoliko dana izaći će broj 237).

Na kraju, podaci o saradnicima - prva dva broja sam uradio sâm, a od trećeg broja objavljivani su moji i radovi dvadesetak drugih enigmata. To su: Stojimir Talijan, Veljko Maksimović, Ljiljana Živković, Slavko Bovan, Radmilo Ivanović, Branislav Nikić (Don Kihot), Saša Čolaković, Krsta Ivanov, Željko Kužet (Darko Damjanović), Dragoljub Nešković, Jan Bažik (tri osmosmerke!), Dragan Cvetković, Kaica Đorđević, Zoran Živanović, Oliver Leskovšek, Svetlana Bajić, Vladeta Trivunac... Desetak mojih radova je potpisano izmišljenim imenima, a petnaestak nije ni potpisano (na zahtev Stanije - Cice Petković).

KONJIĆEVI SKOKOVI


субота, 26. новембар 2016.

ANAGRAM U PODNE - 364


SLOVNI REBUS - 126

Nikako da se slože: 1, 5, 3, 5, 3, 1 = 3, 8, 7.

"BLIC", "ALO" I "ALO RAZBIBRIGA" - NAREDNA TRI DANA

Subota, 26. novembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Voje Dodevskog.
Dnevni list "Alo": skandinavka Ljubiše Banovića, kvadrat 7x7 Saše Čolakovića i dva rebusa Živote Petkovića.

Nedelja, 27. novembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Rešada Besničanina.
Dnevni list "Alo" - nedeljni dodatak "Alo razbibriga": manja skandinavka Saše Čolakovića, kvadrat 7x7 Vladimira Šarića, po jedan anagram Živote Petkovića, Momira Paunovića i Nikole ČD Pešića, ispunjaljka Živote Petkovića, rebus Gojka Mandića, klasična ukrštenica Voje Dodevskog, mozaička ukrštenica Voje Dodevskog, po jedan rebus Raše Stanojevića i Momira Vučenovića, velika skandinavka Rešada Besničanina, bela ukrštenica Miroslava Cvetkovića i osmosmerka Danice Stojimirović.

Ponedeljak, 28. novembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Saše Čolakovića.
Dnevni list "Alo": skandinavka Miroslava Cvetkovića i ukrštene reči Voje Dodevskog.

Svoje objavljene radove u PDF formatu možete dobiti imejlom. Dovoljno je navesti datum i list u kome je traženi enigmatski prilog objavljen. Skandinavke ćete dobiti bez fotografije jer ih tako pripremam i šaljem, a redakcija ubacuje odgovarajuću iz svoje arhive.

петак, 25. новембар 2016.

NACRTANE ZAGONETKE - 248

Pronađite dvanaest razlika.

KONJIĆEVI SKOKOVI


"ALO" I "BLIC" - DANAS I SUTRA

Petak, 25. novembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Karla Wereba.
Dnevni list "Alo": skandinavka Rešada Besničanina i bela ukrštenica Ljubiše Banovića.

Subota, 26. novembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Voje Dodevskog.
Dnevni list "Alo": skandinavka Ljubiše Banovića, kvadrat 7x7 Saše Čolakovića i dva rebusa Živote Petkovića.

Svoje objavljene radove u PDF formatu možete dobiti imejlom. Dovoljno je navesti datum i list u kome je traženi enigmatski prilog objavljen. Skandinavke ćete dobiti bez fotografije jer ih tako pripremam i šaljem, a redakcija ubacuje odgovarajuću iz svoje arhive.

среда, 23. новембар 2016.

DANAŠNJI "BLIC"

Objavljeno sa drugom forografijom.

KONJIĆEVI SKOKOVI


"ALO" I "BLIC" - DANAS I SUTRA

Sreda, 23. novembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Miroslava Cvetkovića.
Dnevni list "Alo": skandinavka Voje Dodevskog i ukrštene reči Dragana Matovića.

Četvrtak, 24. novembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Dragana Lojanice.
Dnevni list "Alo": skandinavka Gorana Topličevića, osmosmerka Danice Stojimirović i anagram u stihu Momira Paunovića.

Svoje objavljene radove u PDF formatu možete dobiti imejlom. Dovoljno je navesti datum i list u kome je traženi enigmatski prilog objavljen. Skandinavke ćete dobiti bez fotografije jer ih tako pripremam i šaljem, a redakcija ubacuje odgovarajuću iz svoje arhive.

уторак, 22. новембар 2016.

DANAŠNJI "SRPSKI TELEGRAF"


SLOVNI REBUS - 125

Kip svetitelja: 1, 1, 1, 8, 1, 1, 1 = 8, 6.

"ALO" I "BLIC" - DANAS I SUTRA

Utorak, 22. novembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Saše Čolakovića.
Dnevni list "Alo": skandinavka Krste Ivanova, kvadrat 7x7 Raše Stanojevića i dva rebusa istog autora.

Sreda, 23. novembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Miroslava Cvetkovića.
Dnevni list "Alo": skandinavka Voje Dodevskog i ukrštene reči Dragana Matovića.

Svoje objavljene radove u PDF formatu možete dobiti imejlom. Dovoljno je navesti datum i list u kome je traženi enigmatski prilog objavljen. Skandinavke ćete dobiti bez fotografije jer ih tako pripremam i šaljem, a redakcija ubacuje odgovarajuću iz svoje arhive.

понедељак, 21. новембар 2016.

"ALO"

Skandinavka objavljena u dnevnom listu "Alo" 19. novembra sa drugom fotografijom.

KONJIĆEVI SKOKOVI


"ALO" I "BLIC" - DANAS I SUTRA

Ponedeljak, 21. novembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Gorana Topličevića.
Dnevni list "Alo": skandinavka Dragana Lojanice i bela ukrštenica Dragana Matovića.

Utorak, 22. novembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Saše Čolakovića.
Dnevni list "Alo": skandinavka Krste Ivanova, kvadrat 7x7 Raše Stanojevića i dva rebusa istog autora.

Svoje objavljene radove u PDF formatu možete dobiti imejlom. Dovoljno je navesti datum i list u kome je traženi enigmatski prilog objavljen. Skandinavke ćete dobiti bez fotografije jer ih tako pripremam i šaljem, a redakcija ubacuje odgovarajuću iz svoje arhive.

субота, 19. новембар 2016.

NACRTANE ZAGONETKE - 247

Osenčite polja označena tačkama.

KONJIĆEVI SKOKOVI


"BLIC", "ALO" I "ALO RAZBIBRIGA" - NAREDNA TRI DANA

Subota, 19. novembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Rešada Besničanina.
Dnevni list "Alo": skandinavka Miroslava Cvetkovića, osmosmerka Marjana Radakovića i anagram u stihu Momira Paunovića.

Nedelja, 20. novembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Ljubiše Banovića.
Dnevni list "Alo" - nedeljni dodatak "Alo razbibriga": manja skandinavka Saše Čolakovića, kvadrat 7x7 Branislava Nikića, tri anagrama Radenka Rakovića, ispunjaljka Živote Petkovića, rebus Branislava Nikića, klasična ukrštenica Rešada Besničanina, mozaička ukrštenica Miroslava Cvetkovića, dva rebusa Momira Vučenovića, velika skandinavka Voje Dodevskog, bela ukrštenica Gorana Topličevića i osmosmerka Marjana Radakovića.

Ponedeljak, 21. novembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Gorana Topličevića.
Dnevni list "Alo": skandinavka Dragana Lojanice i bela ukrštenica Dragana Matovića.

Svoje objavljene radove u PDF formatu možete dobiti imejlom. Dovoljno je navesti datum i list u kome je traženi enigmatski prilog objavljen. Skandinavke ćete dobiti bez fotografije jer ih tako pripremam i šaljem, a redakcija ubacuje odgovarajuću iz svoje arhive.

петак, 18. новембар 2016.

DANAŠNJI "BLIC"

Objavljeno sa drugom fotografijom.

NACRTANE ZAGONETKE - 246

Spojite tačke obeležene brojevima od 1 do 42.

SLOVNI REBUS - 123

Nešto je boli: 2, 6, 5, 2 = 4, 6, 5.

"ALO" I "BLIC" - DANAS I SUTRA

Petak, 18. novembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Miroslava Cvetkovića.
Dnevni list "Alo": skandinavka Karla Wereba i ukrštene reči Voje Dodevskog.

Subota, 19. novembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Rešada Besničanina.
Dnevni list "Alo": skandinavka Miroslava Cvetkovića, osmosmerka Marjana Radakovića i anagram u stihu Momira Paunovića.

Svoje objavljene radove u PDF formatu možete dobiti imejlom. Dovoljno je navesti datum i list u kome je traženi enigmatski prilog objavljen. Skandinavke ćete dobiti bez fotografije jer ih tako pripremam i šaljem, a redakcija ubacuje odgovarajuću iz svoje arhive.

четвртак, 17. новембар 2016.

ANAGRAM U PODNE - 363


KONJIĆEVI SKOKOVI


"ALO" I "BLIC" - DANAS I SUTRA

Četvrtak, 17. novembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Saše Čolakovića.
Dnevni list "Alo": skandinavka Rešada Besničanina, kvadrat 7x7 Momira Paunovića i dva rebusa Branislava Nikića.

Petak, 18. novembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Miroslava Cvetkovića.
Dnevni list "Alo": skandinavka Karla Wereba i ukrštene reči Voje Dodevskog.

Svoje objavljene radove u PDF formatu možete dobiti imejlom. Dovoljno je navesti datum i list u kome je traženi enigmatski prilog objavljen. Skandinavke ćete dobiti bez fotografije jer ih tako pripremam i šaljem, a redakcija ubacuje odgovarajuću iz svoje arhive.

среда, 16. новембар 2016.

ILUSTROVANA UKRŠTENICA


SLOVNI REBUS - 122

Provalnik - nasilnik: 1, 3, 4, 4, 1, 1, 1 = 6, 4, 5.

"ALO" I "BLIC" - DANAS I SUTRA

Sreda, 16. novembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Voje Dodevskog.
Dnevni list "Alo": skandinavka Ljubiše Banovića i bela ukrštenica Dragana Matovića.

Četvrtak, 17. novembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Saše Čolakovića.
Dnevni list "Alo": skandinavka Rešada Besničanina, kvadrat 7x7 Momira Paunovića i dva rebusa Branislava Nikića.

Svoje objavljene radove u PDF formatu možete dobiti imejlom. Dovoljno je navesti datum i list u kome je traženi enigmatski prilog objavljen. Skandinavke ćete dobiti bez fotografije jer ih tako pripremam i šaljem, a redakcija ubacuje odgovarajuću iz svoje arhive.

уторак, 15. новембар 2016.

NACRTANE ZAGONETKE - 245

Pronađite dvanaest razlika.

KONJIĆEVI SKOKOVI


"ALO" I "BLIC" - DANAS I SUTRA

Utorak, 15. novembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Krste Ivanova.
Dnevni list "Alo": skandinavka Saše Čolakovića, osmosmerka Danice Stojimirović i anagram u stihu Miroslava Cvetkovića.

Sreda, 16. novembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Voje Dodevskog.
Dnevni list "Alo": skandinavka Ljubiše Banovića i bela ukrštenica Dragana Matovića.

Svoje objavljene radove u PDF formatu možete dobiti imejlom. Dovoljno je navesti datum i list u kome je traženi enigmatski prilog objavljen. Skandinavke ćete dobiti bez fotografije jer ih tako pripremam i šaljem, a redakcija ubacuje odgovarajuću iz svoje arhive.