недеља, 05. новембар 2017.

ANAGRAMI NA SLOVO G (8)

Moji anagrami čija rešenja počinju slovom "G", a objavljeni su u štampanim medijima (iz zbirke Dinka Kneževića):
GABROVAČKA REKA = E, K(O)GA OČARA VRBAK? (OSMOSMERKA 164, NOVEMBAR 2010.)
GAVRIL SUBOTIĆ = IGR(A)ĆU BLISTAVO! (SRPSKI TELEGRAF, 26. 07. 2017.)
GALERIJA SLIKA = E, SKRILA DALIJA! (OSMOSMERKA 135, JUN 2008.)
GALERIJA UFICI = U FIRENCI I – GALA! (SRPSKI TELEGRAF, 22.09.2016.)
GASTRONOM = TRG'O MASNO! (OSMOSMERKA 130, JANUAR 2008.)
GDE CVETA LIMUN ŽUT = GLEDATE TUŽNI MUVI! (OSMOSMERKA 116, NOVEMBAR 2006.)
GILBERTOVA OSTRVA = STVORI GRBAV(E) ATOLE (SRPSKI TELEGRAF, 22-23. 10. 2017.)
GLAVNA TURISTIČKA SEZONA = ZA ISKUSNOG, ALTERNATIVA... (OSMOSMERKA 123, JUN 2007.)
GODIŠNjAK = DAŠ KNjIGO! (OSMOSMERKA 187, OKTOBAR 2012.)
GORAN NAVA = NARAVNO - AG! (OSMOSMERKA 150, SEPTEMBAR 2009.)
GORAN TRPESKI DIME = PRETEK'O SI DOMINGA! (OSMOSMERKA 162, SEPTEMBAR 2010.)
GOTOVA JELA = AJ, OVO TEGLA! (OSMOSMERKA 123, JUN 2007.)
GOTOVA JELA = ALAVOG GOJE! (OSMOSMERKA 123,JUN 2007.)
GUSLE JAVOROVE = GRLO SLAVUJEVO! (OSMOSMERKA SPEC. IZD. 34, SEPT. 2007.)

Нема коментара:

Постави коментар