петак, 10. август 2018.

POPODNEVNI REBUS - 603

"Predah" broj 20 od 15. jula 1976. godine - 5. strana.

4 коментара: