понедељак, 15. фебруар 2021.

POPODNEVNI REBUS - 1442


3, 4, 1, 3 = 5, 6

2 коментара: