петак, 27. мај 2022.

POPODNEVNI REBUS - 1903

  

2, 6, 6 = 4, 5, 5 
Oвај ребус је објављен прошлог месеца на блогу "Ребуси".

2 коментара: