петак, 19. мај 2023.

ДРУГО КОЛО


Четврто отворено првенство Србије у састављању загонетака за 2023. годину.
Друго коло - Меморијам Милана Милина.

1 коментар: