недеља, 4. јун 2023.

POPODNEVNI REBUS - 2276


2, 5, 3 = 4, 6

2 коментара: