четвртак, 15. фебруар 2024.

TRAGAČ U "POTERI"


U prazna obojena polja  upišite samoglasnike po principu: ista boja - isti samoglasnik. Pod 3. vodoravno i uspravno dobićete ime i prezime tragača u TV-kvizu "Potera" (sa slike).

2 коментара: