петак, 21. јун 2024.

1. MEMORIJAL VJEKE HUDOLINA

U čast Vjeke Hudolina, zagonetača i novinara,  Zagonetački klub Dragalić raspisuje

1. MEMORIJAL VJEKE HUDOLINA

Zadatak je sastaviti premetaljku (29 slova) od naslova Vjekine treće knjige "Dobre priče"

LIJEPO SE MOŽE ŽIVJETI I U STAROSTI

Premetajte slova i sudjelujte u memorijalu koji će čuvati spomen na Vjeku Hudolina.

Premetaljka se sastavlja na hrvatskome jeziku, koja mora biti čista, bez dodavanja, oduzimanja ili izmjene slova.

Svaki autor može sudjelovati sa tri rada – premetaljke, na zadanu temu.
Radovi moraju biti potpisani imenom i prezimenom i adresom stanovanja autora.

Radovi se šalju poštom na adresu: Zagonetački klub Dragalić, Trg Sv. Ivana krstitelja 2, 35428 Dragalić ili elektronskom poštom na adresu zag.klub.dragalic@gmail.com.

Rok za slanje radova je 30.09.2024. godine.

Prve tri najuspjelije premetaljke biti će nagrađene:
prva nagrada u iznosu od 50 eura, 
druga nagrada 30 eura i 
treća nagrada prigodna knjiga.

1 коментар: