четвртак, 29. септембар 2016.

NACRTANE ZAGONETKE - 234

Pronađite dva ista crteža.

SLOVNI REBUS - 101

Kolovođe divovi: 8, 1, 5, 1, 1 = 6, 4, 6.

"ALO" I "BLIC" - DANAS I SUTRA

Četvrtak, 29. septembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Miroslava Cvetkovića.
Dnevni list "Alo": skandinavka Miroslava Cvetkovića, osmosmerka Saše Čolakovića i anagram u stihu Momira Paunovića.

Petak, 30. septembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Rešada Besničanina.
Dnevni list "Alo": skandinavka Voje Dodevskog, bela ukrštenica Voje Dodevskog.

Svoje objavljene radove u PDF formatu možete dobiti imejlom. Dovoljno je navesti datum i list u kome je traženi enigmatski prilog objavljen. Skandinavke ćete dobiti bez fotografije jer ih tako pripremam i šaljem, a redakcija ubacuje odgovarajuću iz svoje arhive.

среда, 28. септембар 2016.

SUTRAŠNJI "BLIC"


DANAŠNJI "ALO"


SLOVNI REBUS - 100

Kućni video: 1, 6, 1, 1, 3, 1 = 3, 4, 6.

"ALO" I "BLIC" - DANAS I SUTRA

Sreda, 28. septembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Voje Dodevskog.
Dnevni list "Alo": skandinavka Rešada Besničanina, ukrštene reči Rešada Besničanina.

Četvrtak, 29. septembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Miroslava Cvetkovića.
Dnevni list "Alo": skandinavka Miroslava Cvetkovića, osmosmerka Saše Čolakovića i anagram u stihu Momira Paunovića.

Svoje objavljene radove u PDF formatu možete dobiti imejlom. Dovoljno je navesti datum i list u kome je traženi enigmatski prilog objavljen. Skandinavke ćete dobiti bez fotografije jer ih tako pripremam i šaljem, a redakcija ubacuje odgovarajuću iz svoje arhive.

уторак, 27. септембар 2016.

ASOCIJACIJE


"PESMA SA PORUKOM"

Pesma sa porukom

Kol'ko-tol'ko, više-manje
tu i tamo, isto sranje,
gore-dole, stane-krene
tuti-fruti, đene-đene.

Ovo-ono, ili-ili,
pata karte, gili-gili
krivo-pravo, živo-zdravo
alo, alo, makar malo

Čile-mile, sakri' bruku,
aman-zaman, lele-kuku,
hokus-pokus, trange-frange
čika-čaka- činge-čange.

Krca, krca nova kola,
fifti-fifti, zbrda-zdola,
pusti brigu, cigu-ligu,
opa' bato, ništa zato.

Mortus pijan, kako kada,
tata-mata, šaka jada,
ćeten-alva, pera ždera,
baba-sera, alal vera!

Mnogo interesantnih i u ukrštenicama upotrebljivih pojmova na jednom mestu.

Ovde možete čuti PESMU SA PORUKOM

SLOVNI REBUS - 99

Španac - trezvenjak: 1, 7, 3, 2, 2, 1, 2, 1 = 5, 6, 4, 4.

"ALO" I "BLIC" - DANAS I SUTRA

Utorak, 27. septembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Dragana Lojanice.
Dnevni list "Alo": skandinavka Saše Čolakovića, magični kvadrat 7x7 Voje Dodevskog i dva rebuca Momira Vučenovića.

Sreda, 28. septembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Voje Dodevskog.
Dnevni list "Alo": skandinavka Rešada Besničanina, ukrštene reči Rešada Besničanina.

Svoje objavljene radove u PDF formatu možete dobiti imejlom. Dovoljno je navesti datum i list u kome je traženi enigmatski prilog objavljen. Skandinavke ćete dobiti bez fotografije jer ih tako pripremam i šaljem, a redakcija ubacuje odgovarajuću iz svoje arhive.

понедељак, 26. септембар 2016.

IZ OKTOBARSKE "OSMOSMERKE"


NACRTANE ZAGONETKE - 233

U kom stanu živi čovek koji upravo izlazi iz zgrade?
("La Settimana Enigmistica" 4409 od 22. septembra 2016. godine).

SLOVNI REBUS - 98

Jabuke sa olimpijske planine: 5, 3, 1, 2, 4, 2 = 1, 6, 6, 4.

"ALO" I "BLIC" - DANAS I SUTRA

Ponedeljak, 26. septembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Rešada Besničanina.
Dnevni list "Alo": skandinavka Krste Ivanova, Bela ukrštenica Marjana Radakovića.

Utorak, 27. septembar 2016. godine
Dnevni list "Blic": skandinavka Dragana Lojanice.
Dnevni list "Alo": skandinavka Saše Čolakovića, magični kvadrat 7x7 Voje Dodevskog i dva rebuca Momira Vučenovića.

Svoje objavljene radove u PDF formatu možete dobiti imejlom. Dovoljno je navesti datum i list u kome je traženi enigmatski prilog objavljen. Skandinavke ćete dobiti bez fotografije jer ih tako pripremam i šaljem, a redakcija ubacuje odgovarajuću iz svoje arhive.