четвртак, 3. мај 2018.

SRPSKA PORODIČNA ENCIKLOPEDIJA

 
 
  
Izdavači: "Narodna knjiga" i "Politika NM". Izlazilo 2006. i 2007. godine, a izašlo samo 11 tomova. Planirano je 20-ak tomova sa 28 000 odrednica i 2 500 fotografija.


2 коментара: