петак, 23. септембар 2022.

POPODNEVNI REBUS - 2022


2, 5, 5, 2 = 4, 10

2 коментара: