петак, 30. септембар 2022.

POPODNEVNI REBUS - 2029


2, 4, 5, 4 = 4, 4, 7

2 коментара: