недеља, 5. март 2023.

POPODNEVNI REBUS - 2185


4, 6, 2, 5 = 9, 8

2 коментара: