понедељак, 6. март 2023.

POPODNEVNI REBUS - 2186


2, 5, 4 = 5, 6

2 коментара: