недеља, 12. март 2023.

POPODNEVNI REBUS - 2192


3, 4, 6 = 6, 7

3 коментара: