петак, 24. новембар 2023.

POPODNEVNI REBUS - 2355


5, 6 = 3, 8

2 коментара: