недеља, 26. новембар 2023.

POPODNEVNI REBUS - 2357


2, 5, 1, 3 = 3, 8

2 коментара: