недеља, 29. децембар 2019.

MINI OSMOSMERKA 9

 
 


 

  


 

 

 

  
Sve stranice "Mini Osmosmerke" broj 9 iz novembra 2004. godine. Autori radova su: Saša Čolaković (1, 2, 4, 9, 11, 14, 15, 16 i 17, 20, 21, 23, 24, 25, 28 i 31. strana), Miodrag Obrenović (8. strana), Rajko Kuzmanović (13. strana), a svi preostali su moji.

2 коментара: