понедељак, 23. децембар 2019.

POPODNEVNI REBUS - 1038

3, 5, 3, 4 = 7, 8

2 коментара: