петак, 08. јануар 2021.

POPODNEVNI REBUS - 1404

1, 3, 4, 3, 1 = 6, 6

4 коментара: