петак, 17. септембар 2021.

POPODNEVNI REBUS - 1656

  

5, 7 = 7, 5

2 коментара: