петак, 24. септембар 2021.

ŠARENA PIRAMIDA

U prazna obojena polja upišite samoglasnike po principu: ista boja - isti samoglasnik. Najduži pojam je naziv automobila sa fotografije.

2 коментара: