среда, 29. септембар 2021.

ŠARENI MAGIČNI ŠTIT

  

U prazna obojena polja upišite samoglasnike po principu: ista boja - isti samoglasnik. Pod 2. vodoravno i uspravno dobićete ime i prezime američkog glumca sa slike.

2 коментара: