петак, 12. новембар 2021.

POPODNEVNI REBUS - 1712

  

1, 4, 6, 4 = 7, 8

2 коментара: