петак, 19. новембар 2021.

ŠARENI MAGIČNI LIK

  

U prazna obojena pola upišite samoglasnike po principu: ista boja - isti samoglasnik. Pod 6. vodoravno i uspravno dobićete ime i prezime naše glumice sa slike.

2 коментара: