понедељак, 22. новембар 2021.

POPODNEVNI REBUS - 1722

  

1, 3, 5, 3, 1 = 6, 7

2 коментара: