четвртак, 28. јул 2022.

UKRŠTENICA 10x5


VODORAVNO: 1. Potkazivati, cinkariti (fig.), 11. Bivša hrvatska glumica, Ljerka (1943-2013), 12. Milosrdni ljudi, samaritanci, 13. Čovek iz Amerike, 14. Generalni sekretar Sportskog saveza Srbije (sa slike).
USPRAVNO: 1. Od ovog trenutka, odsada, 2. Pritoka reke Birs u Švajcarskoj, 3. Komadić stene, 4. Užarske radionice, 5. Cerova šuma, 6. Naselje u Italiji u okrugu Kremona (Lombardija), 7. Uzgajivač voća, 8. Kuhinjske posude sa tučkom, 9. U muzici: taktna crta, 10. Ića odmila.

2 коментара: