уторак, 22. новембар 2022.

MAGIČNI KVADRAT 8x8


Slogovi: A, A, BA, BO, VAČ, DI, ZA, ZA, JA, JA, JAL, LA, LA, LAN, LE, LI, MUN, NA, NJA, NJE, O, O, RA, RA, RI, TAN, TI, TROM, TU, ČIĆ.
VODORAVNO I USPRAVNO: 1. Formiranje krvnog ugruška unutar krvnih sudova, 2. Obredni (lat.), 3.  Francuski režiser, Klod ("Ne ubij"), 4. Sportsko takmičenje na kome učestvuju sportisti iz svih zemalja sveta, 5. Medarenje, pčelarenje (turc.), 6. Onaj koji ogovara, klevetnik, 7. Zagnjurivati se ispod površine vode, uranjati, 8. Naša glumica sa slike ("Dug moru").

2 коментара: