четвртак, 19. јануар 2023.

POPODNEVNI REBUS - 2140


2, 5, 1, 4, 4 = 8, 2, 6

2 коментара: