петак, 20. јануар 2023.

POPODNEVNI REBUS - 2141


3, 5, 1, 1, 3 = 9, 4

2 коментара: