понедељак, 13. фебруар 2023.

ŠARENI KVADRAT 7x7


U prazna obojena polja ovog magičnog kvadrata 7x7 upišite 25 samoglasnika po principu: ista boja - isti samoglasnik. Pod 1 vodoravno i uspravno dobićete ime i prezime japanske ski-skakačice sa fotografije. U dijagramu ima više samoglasnika nego suglasnika, a samo jedna reč je monotona.

2 коментара: