петак, 5. новембар 2021.

POPODNEVNI REBUS - 1705

  

5, 7 = 4, 8

4 коментара: