понедељак, 8. новембар 2021.

POPODNEVNI REBUS - 1708

  

1, 5, 1, 6 = 9, 4

2 коментара: