четвртак, 30. април 2020.

АНАГРАМ У ПОДНЕ - 820

Сејо деда репу
oдмах после кише,
порасла му репа
какве нема више,
тако је то кад се сеје
одмах после кише.

Тад се деда посла лати,
па отиде репу брати.
Трза, трза, ал’ му труд
беше узалуд.

Позва деда бабу,
баба зграби деду,
деда зграби репу.
Трза, трза, ал’ му труд
беше узалуд.

Позва деда малу Јулку,
јулка зграби бабу,
баба зграби деду,
деда зграби репу.
Трза, трза, ал’ му труд
беше узалуд.

Позва Јулка куцу Жујку,
Жујка зграби Јулку,
јулка зграби бабу,
баба зграби деду,
деда зграби репу.
Трза, трза, сад му труд
није био узалуд

Деда рече: ево је -
целог јутра пево је.
баба полу одсече
да је скува довече.

3 коментара: