недеља, 26. април 2020.

POPODNEVNI REBUS - 1148

2, 6, 5 = 7, 6

2 коментара: