недеља, 19. април 2020.

POPODNEVNI REBUS - 1141

1, 3, 6, 1 = 6, 5

2 коментара: