уторак, 01. јун 2021.

ŠARENI MAGIČNI ŠTIT 7x9

  

Prazna obojena polja gornjeg magičnog štita 7x9 popunite samoglasnicima po principu: ista boja - isti samoglasnik. Pod 5. vodoravno i uspravno dobićete naziv prelepog cveća sa slike.

2 коментара: